Изложба

2017 SGIA Expo

2018 SGIA Expo

2019 SGIA Expo

FESPA 2016

FESPA 2017

FESPA 2018

FESPA 2019

SGI Дубай-2016

SGI Дубай-2017

SGI Дубай-2018

SGI Дубай-2019

SGI Дубай-2020

ПОДПИСЕТЕ КИТАЙ 2015 В ШАНХАЙ

ПОДПИСЕТЕ КИТАЙ 2016 В ШАНХАЙ

ПОДПИСЕТЕ КИТАЙ 2017 В ШАНХАЙ

ПОДПИСЕТЕ КИТАЙ 2018 В ШАНХАЙ

ПОДПИСЕТЕ КИТАЙ 2019 В ШАНХАЙ

ПОДПИСЕТЕ КИТАЙ 2020 В ШАНХАЙ

27-то международно изложение за технологии и оборудване за реклами и табели SHANGHAI

28-ото международно изложение за технологии и оборудване за реклами и табели SHANGHAI